Share on facebook

BATERYJNY MAGAZYN ENERGII O MOCY 6MW

Jako firma specjalizująca się w instalacjach przemysłowych uczestniczyliśmy w  budowie Bateryjnego Magazynu Energii o mocy 6MW.

Instalacja wentylacji obejmowała 19 sztuk wentylatorów dachowych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Urządzenia załączane są czujnikiem wodoru, a ich łączna wydajność to 175 tyś m³/h.

Aby zapewnić dopływ świeżego powietrza zamontowano czerpnie ścienne z przepustnicą ręczną i filtrem klasy EU6. W celu uzyskania odpowiedniej temperatury zainstalowano 12 nagrzewnic elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym o łącznej mocy 60 kW

Ponadto realizacja projektu uwzględniała stworzenie instalacji odprowadzenia wód deszczowych do zbiorników retencyjnych wraz z przepompownią.

Dodatkowo zamontowano zbiorniki (100 m³) wody do celów pożarowych wraz z instalacją. Ze względu na wysoki stan wód gruntowych do posadowienia zbiorników wykorzystano igłofiltry.

Lokalnie wykonano instalację klimatyzacji o mocy 20 kW.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z realizacji powyższego projektu: