Zbiornik bezciśnieniowy dla przemysłu mleczarskiego