Share on facebook

ZBIORNIKI MAGAZYNOWE NA KLEJ WRAZ Z INSTALACJĄ RUROCIĄGOWĄ

Dostarczone przez naszą firmę zbiorniki magazynowe ze stali węglowej S235JR stały się integralną częścią istniejącej linii technologicznej wykorzystującej klej do produkcji płyt pilśniowych przez jednego z największych producentów tego typu płyt w Polsce. Nasze zadanie nie ograniczyło się jednak na produkcji 6 zbiorników na klej. Dodatkowo, mieliśmy do wykonania instalację rurociągu wraz z oprzyrządowaniem polegającą na połączeniu rurociągiem nowych zbiorników z już istniejącymi. Zakres instalacji obejmował wpięcie się do istniejącej nitki załadowczej i doprowadzenie instalacji do nowych zbiorników.

Rurociąg załadowczy transportuje klej do nowych zbiorników, wykorzystując istniejącą pompę. Instalacja załadowcza posiada dodatkowe podłączenie, które umożliwia napełnianie nowych zbiorników bezpośrednio z cysterny dostarczającej klej do zakładu. Instalacja rozładowcza kleju, odpowiedzialna jest za transport produktu z nowych, wyprodukowanych przez naszą firmę, zbiorników magazynowych do starych, już istniejących zbiorników.

Rurociągi zostały wyposażone w niezbędną armaturę, taką jak: zawory ręczne, zawory pneumatyczne, kompensatory czy pompę to transportu kleju. Każdy z rurociągów posiada około 130 mb długości. Całość inwestycji została wykonana ze stali S235JR.

Dodatkowo, rurociąg załadowczy, jak i rozładowczy zostały wyposażone w system czyszczenia rur tzw. PIGGING, który również został zlecony naszej firmie.

Każdy z rurociągów posiada stację dokowania elementu czyszczącego oraz stację odbioru. Medium wprowadzającym w ruch element czyszczący (świnkę/tłok) jest sprężone powietrze. System ten umożliwia maksymalny odzysk produktu oraz oczyszczenie rurociągu z zalegającego produktu.

To już 3 duży projekt, który realizujemy dla tego producenta. Tym bardziej cieszy nas fakt, że efekty naszej pracy spełniły ich oczekiwania pod względem funkcjonalności, rozwiązań technicznych a także staranności i estetyki wykonania zbiorników.

Poniżej zdjęcia obrazujące efekty naszej pracy: