Zbiorniki na wodę pitną oraz zbiornik na oczyszczone wody popłuczne