Nasza firma, Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j., jest administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej strony internetowej. Pragniemy zapewnić naszym użytkownikom pełne bezpieczeństwo ich danych osobowych i dlatego stosujemy się do Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • adres e-mail podany przez użytkownika w formularzu kontaktowym

Cel zbierania i przetwarzania danych osobowych:

 • kontaktowanie się z użytkownikiem w celu odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego

Okres przechowywania danych osobowych:

 • adres e-mail będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. do momentu zakończenia korespondencji z użytkownikiem

Przekazywanie danych osobowych:

 • dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane innym podmiotom bez ich zgody

Prawa użytkowników:

 • użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
 • użytkownicy mogą w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych lub zażądać ich usunięcia
 • w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownicy mogą się z nami skontaktować poprzez e-mail pod adresem

Bezpieczeństwo danych osobowych:

 • stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem czy ujawnieniem
 • nasza strona internetowa korzysta z szyfrowania SSL, aby zapewnić bezpieczne przesyłanie danych między przeglądarką a serwerem

Pliki cookie:

 • nasza strona internetowa korzysta z plików cookie w celu poprawy funkcjonowania strony oraz dostosowania jej do preferencji użytkowników
 • użytkownicy mogą wyłączyć pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, jednak może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszej strony

Polityka prywatności dla dzieci:

 • nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia i nie zbieramy wiedzy o nich świadomie

Zmiany w polityce prywatności:

 • zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w przyszłości. Wszelkie zmiany będą umieszczane na tej stronie oraz poinformujemy o nich użytkowników za pośrednictwem e-maila lub powiadomienia na naszej stronie internetowej.

Kontakt:

 • w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem e-maila pod adresem
 • jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczenie:

 • niniejsza polityka prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej. Wszelkie dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z RODO.
 • korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik potwierdza zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób opisany w tej polityce.