Firma Hydro-Instal Tadeusz Sieruta, Beata Sieruta Spółka Jawna

aktualnie realizuje Projekt,

Tytuł Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Hydro-Instal Tadeusz Sieruta, Beata Sieruta Spółka Jawna”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wartość Projektu: 265 686,84 zł

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 265 686,84 zł