Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”

Działanie 3.3. „Innowacje w MŚP” , typ projektów – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R).

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Firma Hydro-Instal Tadeusz Sieruta, Beata Sieruta Spółka Jawna

aktualnie realizuje Projekt,

Tytuł Projektu: Wprowadzenie na rynek nowego produktu dedykowanego specyficznym gatunkom piwa oraz produkcji piwa z surowców słodowanych i niesłodowanych w wyniku wdrożenia prac B+R”

Wartość Projektu: 2 055 084,00 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 661 985,12PLN

Celem projektu realizowanego na Mazowszu 18.07.2017-29.09.2018 jest wprowadzenie na rynek nowych i udoskonalonych produktów, poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Zaprojektowane prace będą dotyczyły zakupu środków trwałych, nabycia WNiP, pierwszego uruchomienia produkcji, sprawdzenia i przystosowania nabytych urządzeń. Planowana inwestycja jest innowacyjna i ma charakter procesowy i produktowy. Wprowadzony zostanie nowy produkt (Warzelnia piwa H-I) i udoskonalone zostaną już istniejące produkty do fermentacji i leżakowni. Wprowadzona zostanie innowacja procesowa (nowa technologia) dotycząca urządzeń dedykowanych specyficznym gatunkom piwa oraz produkcji piwa z surowców słodowanych i niesłodowanych.

Innowacja będzie przeprowadzona na podstawie wdrożenia własnych wyników prac B+R do działalności Hydro-Instal w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej.

W efekcie realizacji inwestycji wprowadzone na rynek zostaną produkty, których nie ma na polskim rynku, tym samym czyniąc Firmę Hydro-Instal całkowicie bezkonkurencyjną.