PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY

Zbiorniki petrochemiczne mają zastosowanie w przemyśle chemicznym i służą do magazynowania substancji szkodliwych, trujących, żrących oraz wybuchowych. Mamy niezbędne doświadczenie i uprawnienia UDT w zakresie zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących oraz zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów łatwopalnych. Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego obejmują także naprawę i modernizację urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

W naszej ofercie znajdują się::

  • Reaktory próżniowo – ciśnieniowe,
  • Zbiorniki sprężonego powietrza,
  • Zbiorniki paliwowe (podziemne, naziemne, LPG),
  • Zbiorniki na substancje wybuchowe,
  • Zbiorniki na substancje żrące i trujące,
  • Zbiorniki na substancje łatwopalne,
  • Zbiorniki na wodę.

REALIZACJE PRZEMYSŁU PETROCHEMICZNEGO