Zbiorniki do magazynowania materiałów trujących lub żrących